Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Say Hey tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze medewerkers, enzovoort. 

Say Hey neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwekt Say Hey de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Say Hey verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; Say Hey neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van onze producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Onze website verzamelt persoonsgegevens voor verschillende specifieke toepassingen.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?

Say Hey BV, met maatschappelijke zetel te Torhoutsesteenweg 149, 8210 Zedelgem, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 862.909.525 (hierna Say Hey) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;

Dennis Vieren
T +32 (0)50 35 22 38
hey@sayhey.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers worden opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • versturing van de formuliergegevens via HTTPS
 • degelijke, geupdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geupdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • recente hardware met geupdate firmware
 • fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid directie

Wat indien deze gegevens gelekt worden?

Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - maximaal 72u nadat dit door ons geweten is - persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?

Deze gegevens worden opgeslagen op:

Onze NAS

 • beschermd door recenste updates
 • beschermd door een degelijk, geupdate en secure netwerk met aparte en geisoleerde internettoegang voor gasten, inclusief apart Wifi Netwerk
 • beschermd door een degelijk, geupdate en secure Firewall met aparte en geisoleerde toegang voor elk niveau van werknemers
 • slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

De servers van onze hosting provider

 • De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel
 • Onze hosting provider bezit als enige in Belgie over de ISO 27001:2013 norm, ontstaan uit de Engelse "Code of Practice for Information Security Management (BS7799), verwijst naar een management systeem speciaal voor informatieveiligheid (Information Security Management System ISMS) en specificeert hoe u security risico's aantoonbaar kunt beheersen. Als invulling van een ISMS specificeert de ISO 27001:2013 norm dat u een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor de geïdentificeerde risico's maatregelen selecteert, implementeert en beheert (resources toewijst) en tot slot het voorgaande monitort en reviewt (cyclisch).

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze NAS staat bij ons in het kantoor te Zedelgem.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens verzameld via onze website worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Deze gegevens worden momenteel niet gebruikt op lange termijn, enkel om u te contacteren ivm. uw vraag. Wij voegen uw gegevens ook niet toe aan een mailing list.

Worden er ook cookies opgeslagen?

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie te gebruiken om de website te kunnen bewerken.

Functionele cookies worden gebruikt om die beheersapplicatie goed te kunnen laten werken (waar ben je, wat ben je aan het doen) maar is enkel bruikbaar door beheerders.

Analytische cookies zorgen er voor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics en Google Signals. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?

Indien je ons wil bereiken om persoonsgegevens aan te passen, dan kan dat onder andere ons kantoor, schriftelijk, telefonisch of via sociale media. Alle algemene contactinformatie vind je hier terug: https://www.sayhey.be/contact. Je kan ook onze DPO contacteren.

Privacybeleid voor Google Analytics en Google Signals

Inleiding:

Google Analytics en Google Signals zijn diensten die worden geleverd door Google en die website-eigenaren en adverteerders helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met hun websites en advertenties. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

Informatie die we verzamelen:

Google Analytics en Google Signals verzamelen informatie over gebruikers die websites bezoeken of interageren met advertenties die gebruik maken van onze diensten. Dit omvat gegevens over hun apparaat, browser en interacties met de website of advertentie.

We verzamelen ook informatie over gebruikers die zich hebben afgemeld voor gepersonaliseerde advertenties. Deze informatie is beperkt tot apparaat- en browsergegevens en wordt alleen gebruikt om de effectiviteit van ons afmeldproces te meten.

Hoe we uw informatie gebruiken:

Google Analytics en Google Signals gebruiken de informatie die we verzamelen om website-eigenaren en adverteerders te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met hun websites en advertenties. Dit omvat het meten van websiteverkeer, het volgen van gebruikersgedrag over meerdere apparaten en platforms en het leveren van gepersonaliseerde advertenties.

We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.

Hoe we uw privacy beschermen:

Google Analytics en Google Signals nemen privacy en beveiliging serieus. We gebruiken beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de industrienormen om de informatie die we verzamelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging.

We beperken ook de toegang tot uw persoonlijke informatie tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze medewerkers zijn getraind om uw informatie vertrouwelijk te houden.

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve indien vereist door de wet of noodzakelijk om onze diensten te leveren.

Uw keuzes:

U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account. Dit voorkomt dat Google Analytics en Google Signals informatie verzamelen over uw gedrag over meerdere apparaten en platforms voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden.

U kunt ook browserinstellingen gebruiken om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Dit kan echter uw vermogen beperken om bepaalde functies van websites en advertenties die Google Analytics en Google Signals gebruiken te gebruiken.

Wijzigingen in dit privacybeleid:

Google Analytics en Google Signals kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in het beleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail of via onze website.

Neem contact met ons op:

Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@google.com.